Båtgalleri

Här presenterar vi föreningens och medlemmarnas båtar och historien runt dem i underliggande flikar.


Cåre Tånge, som var med och startade förenningen 1972, är den som lämnat huvuddelen av basmaterialet.


Klicka på båtnamnen för ytterligare information om båtarna. Sidorna är under utveckling och har varierande standard.

Typ

Jôlle**)

Jôlle

Jôlle

Jôlle

Jôlle

Jôlle

Jôlle

Jôlle

Jôlle

Jôlle

Jôlle

Jôlle

Kåg

Jôlle

Kåg

Jôlle

Jôlle

Jôlle

Jôlle

Snäcka

Kåg**)

Jôlle

Klass

Jôlle BG

Jôlle A

Jôlle BG

Jôlle A

Jôlle A

Jôlle A

Jôlle A

Jôlle AG

Jôlle A

Jôlle A

Jôlle A

Jôlle A

Snäcka A

Jôlle A

Snäcka A

Jôlle A

Jôlle A

Jôlle A

Jôlle A

Snäcka A 

Snäcka BG

Jôlle A

Ägare/fadder*)

Urban Stranne

Thomas Hjertberg

Lennart Johansson

Olle Törnquist

Kent-Erik Andersson

Björn Sand

Rosemarie Hansson

Gunnar Arndt, Börje Appelqvist

Bengt Olof Petersen

Cåre Tånge

Gunilla Hanish

Göran Svensson

Fredlund

Michael Stenman

Pia Tånge

Jan Zachrisson

Raoul Wall

Per Joel Andersson

Ove Weststrand

Tf Bengt Jakobsson

Ulf Hanisch

Ulf Hanisch

Ägarform

Privat

Tôllar ô Seiel

Tôllar ô Seiel

Privat

Privat

Tôllar ô Seiel

Tôllar ô Seiel

Tôllar ô Seiel

Tôllar ô Seiel

Tôllar ô Seiel

Privat

Tôllar ô Seiel

Privat

Tôllar ô Seiel

Tôllar ô Seiel

Tôllar ô Seiel

Privat

Privat

Privat

Tôllar ô Seiel

Privat

Privat

Hamnplats

Smögen Ängebacken 4

Tångekile

Tångekile

Gravarne Rydbergskaj

Rösholmen

Tångekile

Tångekile

Tångekile

Tångekile

Tångekile

Stortångeskäret

Tångekile

Fjällbacka

Smögen

Gravarne Springet

Smögen Flundrebosand

Smögens nya hamn

Heestrand

Smögens nya hamn

Tångekile

Gravarne Rydbergskajen

Gravarne Rydbergskajen

Rapportera in felaktigheter, förändringar eller kompletteringar på denna sida via länken här!

Du kan också skicka in bilder och annat material om båtarna för publicering på samma länk.
Inom kort kommer det att finnas en länk där du kan rapportera in data till båtregistret.

Ambitionen är att göra en karta med alla båtars hamnplatser ritade, så skicka gärna in koordinater.

*) Ägare för privata båtar och fadder för Tôllar ô Seiels båtar.

**) Med inombordsmotor

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Familjen Virtanen

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Odd Erichsen

Sune

Olsson

Bohusläns

Islandsfiskares

Förening