Norma

Norma

Jolle A

Göran Svensson

Norma

Ägare/fadder:   Göran Svensson                           Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Jôlle

Klass: Jôlle A

Inköpsår:

Pris:

 

Rigg

Rigg: Stag o vant

Storsegel:     7,2 m2     

Klyvare:     2,3 m2

Topp:      m2

Total segelarea:   9,5  m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   460 cm

Böa:    cm

Djup:    cm

s-m (eller s-m) :   120 cm

mast:    cm

stage:    cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår:

Byggare:  

Byggplats: Rånäs

Byggmaterial: Fur och ek. Plastad

Byggsätt: 8 bord, Kopparnit

 

Diverse

Förste ägare:

Övrigt:        

Handikapp:            

Anmärkning: