Om allmogebåtarna 

Föreningen äger och vårdar ett antal allmogebåtar, som medlemmarna har rätt att  förfoga över. Varje år, sedan 1976,  arrangeras klubbmästerskap och VM  (Västkustmästerskap) för allmogebåtar. 

Ekan var förr den vanligaste allroundbåten.  En sådan ägdes av nästan alla hushåll vid kusten och inne i fjordarna. Snäckan användes mest vid hemmafiske, och roddes eller seglades.  Jôllen är en kraftigare båt med akterspegel, en god och säker seglare.  Därför var den en omtyckt bruksbåt och  användes vid hemmafiske med  bl.a. garn, kolje-backor, ryssjor och hummertinor.


I menyn så hittar du länkar till de olika båttyper som vi har representerade i föreningen och beskrivningar på de enskilda båtarna. 

Idag finns det bara en båt presenterad, men arbete kommer att starta med att presentera de olika båtarna efter hand.

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening