Tärnan

Tärnan

Ägare/fadder:                                                         Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Jôlle

Klass: Jôlle A

Inköpsår: 0

Pris: 15000

 

Rigg

Rigg: Stagseiel

Storsegel:      m2     

Klyvare:      m2

Topp:      m2

Total segelarea:     m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   440 cm

Böa:   185 cm

Djup:    cm

s-m (eller s-m) :   120 cm

mast:   470 cm

stage:    cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår:

Byggare:  

Byggplats:

Byggmaterial: Plastad

Byggsätt: 8 bord. Pinnad

 

Diverse

Förste ägare:

Övrigt:         Förlik klyvare 384 Tidigare Lena III

Handikapp:            

Anmärkning: