Klicka på bilden ovan för att se en film från nordsjöfiske på 1960-talet med fiskebåten Mälaren. LL667 Astas besättning lär ha upplevt liknande förhållanden. 

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Odd Erichsen

Sune

Olsson

Familjen Virtanen

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Bohusläns

Islandsfiskares

Förening