Klicka på bilden ovan för att se en film från nordsjöfiske på 1960-talet med fiskebåten Mälaren. LL667 Astas besättning lär ha upplevt liknande förhållanden. 

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Familjen Virtanen

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Odd Erichsen

Sune

Olsson

Bohusläns

Islandsfiskares

Förening