Klicka på bilden ovan för att se en film från nordsjöfiske på 1960-talet med fiskebåten Mälaren. LL667 Astas besättning lär ha upplevt liknande förhållanden. 

Sponsorer:

Odd Erichsen

Sune

Olsson

Bohusläns

Islandsfiskares

Förening

Familjen Virtanen

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri