Aktiviter med LL667 Asta

Det genomgripande renoveringsarbetet fortsätter när Asta ligger på Hälleviksstrands varv.


Under det gångna året har vi bland annat gjort följande.


Vissa arbeten har vi kunnat utföra hemma såsom underhåll av motorn, slipning av skotten i skansen inför kommande målning, tätning av däcket och målning av fribord, styrhytt och brädgång och inoljning av masten och räckan.


Två  motorhaverier har åtgärdats.  Vevlagret i aktre cylindern skar och blev omgjutet med hjälp av Föreningen  Laurin och följande svarvning gjordes av Björn Pettersson på Orust. Han hjälpte oss även med nytillverkning av en knäckt kuggstång som ingick i styrningen av reverseringen av propellerbladen.


Den 20 september kördes Asta till Hälleviksstrands varv för byte av bord i styrbords låring och samtidigt byte av ett spant, räckestöttor, waterbord och skarndäck i samma område.


Dieseltanken och oljetanken har demonterats och skall rengöras och målas. Arbetena var vid årets slut inte slutförda.


Pandemin har tyvärr medfört att arrangemang som vi har brukat delta som t.ex Tändkulemotorns dag och Fiskarnas marknad inte genomförts detta år.


Vi har tacksamt mottagit bidrag från Bohuslans Islandsfiskares förening, Riksantikvarieämbetet, Ringens varv AB, Sotenäs kommun, Thordénstiftelsen

och lokala sponsorer.                    

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Familjen Virtanen

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Odd Erichsen

Sune

Olsson

Bohusläns

Islandsfiskares

Förening