Argo

Argo / Kent?


Argo

Ägare/fadder:  Lennart Johansson                                                  Vore bra om ägare och fadder delas i register

Telefon:                                                                  

Email:                lennarttangen@telia.com                                    

 

Handikapp.

Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s. Finns ”Handikapp” ifyllt för en båt.

 

Båtinformation

Typ: Jôlle

Klass: Jôlle B

Inköpsår:

Pris:

 

Rigg

Rigg: Stag

Storsegel:     11,8 m2     

Klyvare:     3,8 m2

Topp:      m2

Total segelarea:   15,6  m2

 

Tid anv:                                       Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   515 cm  

Böa:   221 cm

Djup:    cm

s-m (eller s-m) :    cm         Både s-m och m-s förekommer. Först angavs s-m, vilket jag använt.

mast:    cm

stage:    cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår: ≈1920

Byggare:  

Byggplats: Skredsvik Buvall

Byggmaterial: Plastad

Byggsätt:

 

Diverse

Förste ägare:

Övrigt:         lövang  1980,mik.gren 1979 vrak i Åbyfjorden

Handikapp:          

Anmärkning: Kent argo?