Om oss

Om oss


Föreningen Tôllar ô Seiel fyller 50 år i år. Välja bland materialet i undermenyn för "Om oss" ovan för mer information.


Berättelsen om de första 25 år kan du läsa om i en artikel från Länspumpen 2/2006.


Två trevliga filmer finns.  En handlar om föreningens bildande inspelad på "ljugarbänken" och den andra handlar mer om föreningens verksamhet idag.


Varje månad byter vi bilden på första sidan. De publicerade månadsbilderna finns samlade på en sida.


Formalia som förteckning över styrelse och funktionärer, stadgar och protokoll hittar du också.


Länksamlingen kommer innehålla länkar av  allmänt intresse. Det finns två andra länksamlingar, en för allmogebåtarna och en för LL667 Asta. Dessa innehåller mer specifika länkar.