Sigrid

Sigrid

Ägare/fadder:   Pia Tånge                                      Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Kåg

Klass: Sna

Inköpsår: 2014

Pris: Gåva

 

Rigg

Rigg: Stagseiel

Storsegel:     9,5 m2     

Klyvare:     4,5 m2

Topp:    2  m2

Total segelarea:   16  m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   550 cm

Böa:   245 cm

Djup:    cm

s-m (eller s-m) :   190 cm

mast:   610-> 525 cm

stage:   0 cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår: 1987

Byggare: Mats Bengtsson

Byggplats: Körlingssund Boknäset

Byggmaterial: Ek

Byggsätt: Klink, kopparnit, 9 bord

 

Diverse

Förste ägare: MB->FAB

Övrigt:         löveng 2015

Handikapp:            

Anmärkning: