?

SIGRID

Kåg, Snäcka A

Byggd: 1987 Körlingssund Bokenäset 

Bryggplats: Gravarne Springet

(° °)

Fadder: Pia Tånge

Båten

Sigrid

Båttyp:

Kåg, Jôlle A

Byggår:

1984

Byggplats:

Körlingssund Bokenäset Mats Bengtsson

Byggmaterial:

9 bord ek.

Byggsätt:

Kopparnitad

Lövang:

2015

Ägare

Ägare:

Tôllar ô Seiel

Fadder:

Pia Tånge

Telefon:

E-post:

Till föreningen:

2014 Gåva

Tidigare ägare: 

MB->FAB

Mått

Löa:

 cm

Böa:

cm

Djup:

 cm

Stäv-Mast:

 cm

Mast:

cm

Stage (spristång):

cm

Segel

Storsegel:

9,5 m2

Klyvare:

4,5 m2

Topp:

2 m2

Total segelarea:

16 m2

Segelställ:

TBD

Ytbehandling

Botten utsidan:

Utsidan:

Insidan:

Tofter:

Reling:

Sigrid

Ägare/fadder:   Pia Tånge                                      Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Kåg

Klass: Sna

Inköpsår: 2014

Pris: Gåva

 

Rigg

Rigg: Stagseiel

Storsegel:     9,5 m2     

Klyvare:     4,5 m2

Topp:    2  m2

Total segelarea:   16  m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   550 cm

Böa:   245 cm

Djup:    cm

s-m (eller s-m) :   190 cm

mast:   610-> 525 cm

stage:   0 cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår: 1987

Byggare: Mats Bengtsson

Byggplats: Körlingssund Boknäset

Byggmaterial: Ek

Byggsätt: Klink, kopparnit, 9 bord

 

Diverse

Förste ägare: MB->FAB

Övrigt:         löveng 2015

Handikapp:            

Anmärkning:

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Familjen Virtanen

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Odd Erichsen

Sune

Olsson

Bohusläns

Islandsfiskares

Förening