Historien om LL667 Asta


På denna sida pågår arbete med att sammanställa det material vi har om LL667 Asta.

Har du material som du kan och vill bidra med så är vi tacksamma att  få ta del av det. 


LL667 Asta byggdes 2016 vid Ringens Varv på Matstrand som GG667, Henns hemmahamn blev Hönö.


1938 såldes GG667 Asta till Smögen. Hon fick därmed byta till LL667 Asta.


Fram till 1981 användes hon för fiske. Då såldes hon till den ideella föreningen Tôllar ô Seiel i Fisketången. Där användes hon för fiske för att betala av köpeskillingen. Hon kördes också i charter och användes för lägervistelser för Smögens skola. 


Under 10 år har en omfattande renovering pågått med förhoppningen att kunna ta ut gäster på havet för att uppleva det klassiska dunket från tändkulemotorn.1890

42 ?

1890

EL48 - 1890-talet - export av färsk fisk

            42 TB102 - 1890 - sillfiske i Glommen

1909

EL1 - makrillgarn tas ombord

1910

A35 - klinkbyggd, odäckad vadbåt och däckad följare byggd 1907

I nuvarande Sotenäs kommun 

Fiske bedrevs med båtar i alla de små kustsammahällena i som idag är Sotenäs kommun. I kommunen fanns under en stor del av 1900-talet ett hundratal aktiva träfiskefartyg liknande LL667 Asta.


Längs övriga Bohuskusten fanns det ytterligare flera hundra av denna typ.


Fiskebåten LL667 Asta av Smögen är byggd år 1916 på Ringens varv i Marstrand.


Byggandet av fiskebåtar vid Ringens Varv gick i rask takt och under 1916 levererade varvet inte mindre än åtta fiskebåtar till västkustfiskare. Båtarna byggdes på löpande band. En av dessa var GG667 Asta.


LL667 Asta var, när hon levererades som GG667 Asta, en föregångare med höga fribord och brädgång, vilket behövdes i snurrefisket på Doggers bank. Hon är byggd i enepinnad ek i kravell på furuspant.


Under de första åren användes segel i stor utsträckning för att ta sig fram. Motorn, en Avance på 30 hkr, dög för framdrivning vid vindstyrkor upp till 5 m/s.


Av kontraktet framgår att båtens längd skulle vara 14,47 m, bredd 5,82 m och djup 2,41m.


Kontraktet för GG667 Asta tecknades mellan August och Patrik Andersson (säljare) samt Oscar Johansson (senare Frönell) och Zakarias Samuelsson (beställare). Båda köparna var från Hönö Klövva undertecknades den 20 januari.


Leveransen skedde under sommaren samma år.


Modell av GG667 Asta

Modellen byggd av Per-Åke Karlsson Hönö. Barnbarn till tidigare ägare.


Notera att styrhytten är fällbar i denna modell. När styrhytten byggdes om är oklart.

1918

EL49 - vårvinter

1918 - toppåret - högsta vinsten någonsin. Snurrevad - snörpvad gällde då1920 fick Asta, som första fiskebåt, elektrisk belysning.


Den 1 juni 1922 sålde Zakarias Samuelsson sin hälft till Oskar Frönell varefter denne blev ensam ägare av Asta.


GG667 Asta kring 1920

Asta i Hönö Klôvva hamn.

(Skickad av Per-Åke Karlsson Hönö. Barnbarn till tidigare ägare?)

1920

A180 - 1920-talet - visar ett Asta-liknande fartyg - så som hon såg ut från början i Smögens hamn.

1924

EL2 - full last - ett vadkast - storsill

1924

Umfa 54451 0259 - sillossning          

1930

EL16 - makrilllfiske - 30-talet

1931

3 foton - Fiskrensning - 30-talet


I december 1932 såldes GG667 via J W Berg på Hälsö till Ernst och James Torgersson på Hönö Heden.


Bakgrunden till denna försäljning var att Oskar Frönell den 27 april 1932 hade kommit överens med J W Bergs Mekaniska Verkstads AB på Hälsö om att bygga ett nytt fiskefartyg för leverans i november 1932. Priset för detta fartyg var 20 000 kronor plus.

Oskar Frönells nybygge fick namnet Bolinder, varför man kan förmoda att det satt en motor av just det fabrikatet i den båten.


James Torgerssons behöll både namn och nummer på sitt förvärv.


Den 4 februari 1935 intygade J W Berg att förskeppet omspantats, att man satt i en ny motor om 50 hk samt drivit och i övrigt sett om fartyget.


Ångsbåtsbryggan i Hedens hamn, Hönö

En oidenfierbar fiskebåt vid Hedens hamn på Hönö, där  GG667 hade sin hemmahamn från 1932.

(Skickad av Per-Åke Karlsson Hönö. Barnbarn till tidigare ägare?)


Med ny motor och omspantat för förskepp såldes Asta den 3 mars 1938 till Olof Dahlström och John Johansson på Smögen och fick fiskenumret ändrat till LL667. Sedan blev det mest trålfiske (ex.vis räka) men de första åren även snörpvadsfiske efter sill och makrillgarnfiske. LL667 Asta deltog även i vinterfiske som följare åt ett snörpvadlag. Trålvinschen tillverkades av Tryselius i Gravarne.


Under 1942 fick fartyget sin tredje motor. Det var en något begagnad encylindrig June-Munktell om 90 hk. Även en ny styrhytt installerades. Den 10 mars 1947 sålde John Johansson sin hälft i fartyget till Ove Dahlström.


Sedan skedde en del partförändringar inom familjen. Ove Dahlström och hans bror Erik fiskade med hjälp av ekolod, radiopejling, kompass, död räkning och landmärken fram till Astas ”pensionering” 1981.

1941

A85 – vadbock Lennudden - krigsåren

1942

E3 - båtarna ligger långt ut - kommer ut - Vintern


En av båtarna - längst bort gick under blev nedskruvad av isen

1943

IMG 0079 - krigsåren - det ser man på målning på friborden samt nationalitetsflaggorna - makrillbåtar - de går ut på måndag em.

1945

093 – hamnen.

1945

IMG 0005 - Lennudden - garnräckor för makrillgarn (bomull) - varje lördag sattes garnen ut - togs ombord igen på måndag morgon - bild efter kriget -makrillfiske vår och försommar - 10 grader i vattnet.

1946

Fiskebåtar 0014 - antagligen mellan 1945-50 - gaffelriggad - ingen mesan. Asta fick inte mesan förrän omkring 1980 - makrillfiske - 6 personer ombord - borta över natten - tog 2-3 timmar att komma ut till fiskevattnet - antagligen någon gång på våren - ser man på att båten behöver målning - gjordes på semestern.

Oklart vilken bildtext som gäller


1950-tal.

Smögens hamn 


1955

DS311 - 50-talet - sommarbild - liknande ovanstående 

1956

E50 - sommaren 1956 - 60 båtar på Smögen - söndagsbild - trål på tork - Vid trålfiske - 4 pers. - ut på morgonen -      hem på kvällen.

1960 

1963

A164 - reparation av nät - 1963 på sommaren

1968

LL367 Expo - exempel på modernare fartyg.

1992 - 1995

1999

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening