FILM OM FÖRENINGENS VERKSAMHET

Copyright Naturfilmarna

En trevlig film om Tôllar ô Seiel från Naturfilmarna  som presenterar olika delar av föreningens verksamhet.

Klicka här så får du se filmen direkt på Youtube.

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Odd Erichsen

Sune

Olsson

Familjen Virtanen

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Bohusläns

Islandsfiskares

Förening