Julia

Julia

Ägare/fadder:   Cåre Tånge                                   Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Jôlle

Klass: Jôlle A

Inköpsår:

Pris:

 

Rigg

Rigg: Stag

Storsegel:     8,3 m2     

Klyvare:     3,2 m2

Topp:      m2

Total segelarea:   11,5  m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   480 cm

Böa:   200 cm

Djup:   60 cm

s-m (eller s-m) :   170(160) cm

mast:   520 cm

stage:   445 cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår: 1952

Byggare:  

Byggplats: Kungsviken

Byggmaterial: Fur och ek

Byggsätt: 8 bord kopparnit

 

Diverse

Förste ägare:

Övrigt:        

Handikapp:             2 min/sjömil plastsegel

Anmärkning: