Introduktion till LL667 Asta


LL667 Asta är en fiskebåt byggd 1916 vid Ringens varv som Tôllar ô Seiel äger och underhåller. Den är den sista i sitt slag av de hundratals liknande fiskbåtar som en gång fiskade på Skagerak, Nordsjön och vid Island. Du kan läsa mer om LL667 Asta, om tändkulemotorer, om fiske mm på de övriga flikarna.


Visionen för LL667 Asta

 

  • Att hon återställes så gott det går i det skick hon var i under sin verksamma tid.
  • Att hon bevaras och brukas som ett k-märkt arbetslivsmuseum.
  • Att hon återfår och behåller sitt passagerarcertifikat för 50 personer
  • Att hon visas vid olika aktiviteter i hamnar som ett levande arbetslivsmuseum.
  • Att hon gör turer med passagerare i närområdet.
  • Att en stor del av underhållet och reparationer görs utav medlemmar, företrädesvis över 65 år gamla.
  • Att besättningen består av medlemmar.
  • Att det skrivs en bok eller film om Asta och den tid hon verkade.

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening