Ordförandeskiftet 2024 Cåre ersätts av Börje

Ordförandeskifte i Tôllar ô Seiel


Vid årsmötet i föreningens nyrenoverade lokaler den 23 mars avtackades Cåre Tånge som ordförande.


Cåre var med och startade föreningen 1972 och har varit dess ordförande under större delen av den tiden.


Cåres stora insatser för Asta och Allmogebåtarna samt föreningen togs upp i många av talen.


LL667 Asta har sedan 2011 under Anders Svensson och hans gäng genomgått en framgångsrik renovering enligt de gamla arbetsmetoderna.


Till hösten är målet att hon skall fått tillbaka sitt certifikat att köra med betalande passagerare.

Klicka här för att se och höra Cåre berätta om föreningen.

Börje Appelqvist, ny ordförande

Foto: Göran Svensson

Börje Appelqvist tar nu över som föreningens ordförande, Börje har ansvarat för byggandet av vår nya verkstad för Allmogebåtarna. (Svecia Bue). Börje var hedrad och stolt att få föra Cåres arbete vidare.


Tillståndet i föreningen är gott, medel finns för arbetet med LL667 Asta samt att utveckla Svecia och Sippan som en mötesplats för seniorer.


Föreningen har nu ca 450 medlemmar. Ca 20 stycken är aktiva i det löpande arbetet och ca 40 personer går gärna på de trevliga festerna som festkommittén arrangerar.


Att få de övriga 400 medlemmarna mer aktiva och delaktiga i föreningen är nu en utmaning.


Cåre kommer att vara valberedningens ordförande och adjungerad till styrelsen. Efter årsmötet hölls en trevlig middag som festkommittén hade bjudit in till.


Ta gärna del av det intressanta program som nu finns för resten av året i kalender här.


Göran Svensson 

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening