Vega

Vega (Hittade inget båtkort om båten)

Ägare/fadder:   Ulf Hanisch                                   Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ:

Klass: Jôlle

Inköpsår:

Pris:

 

Rigg

Rigg:

Storsegel:      m2     

Klyvare:      m2

Topp:      m2

Total segelarea:     m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:    cm

Böa:    cm

Djup:    cm

s-m (eller s-m) :    cm

mast:    cm

stage:    cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår:

Byggare:  

Byggplats:

Byggmaterial:

Byggsätt:

 

Diverse

Förste ägare:

Övrigt:        

Handikapp:            

Anmärkning: