Bli medlem


För att bli medlem så betalar du in aktuell medlemsavgift och fyll i formuläret till höger.


Använd bankgiro 345-3529 eller Swish 1233705464.

 

Medlemsavgifter:


Enskild:      250 kr

Familj:        350 kr

Pensionär:  150 kr.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Familjen Virtanen

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Odd Erichsen

Sune

Olsson

Bohusläns

Islandsfiskares

Förening