Jenny

Jenny

Ägare/fadder:   Bengt Olof Petersen                                               Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Jôlle

Klass: Jôlle A

Inköpsår:

Pris:

 

Rigg

Rigg:

Storsegel:      m2     

Klyvare:      m2

Topp:      m2

Total segelarea:     m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   465 cm

Böa:   180 cm

Djup:   60 cm

s-m (eller s-m) :   155 cm

mast:    cm

stage:    cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår: 1924

Byggare:  

Byggplats:

Byggmaterial: 2010/2011 plastad botten

Byggsätt: 8 bord kopparnit.

 

Diverse

Förste ägare: Pärsrane Smögen

Övrigt:        

Handikapp:            

Anmärkning: