Alona III

Alona III

Ägare/fadder:   Urban Stranne                             Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Jôlle

Klass: Jôlle B

Inköpsår: 2013

Pris:

 

Rigg

Rigg: Gaffel

Storsegel:      m2     

Klyvare:      m2

Topp:      m2

Total segelarea:     m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:    cm

Böa:    cm

Djup:    cm

s-m (eller s-m) :    cm

mast:    cm

stage:    cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår: 1945

Byggare: Daniel Andersson

Byggplats: Svinevik Orust

Byggmaterial: Fur och ek. Plastad 2007

Byggsätt: Enepinnad klink.

 

Diverse

Förste ägare:

Övrigt:         ??? (LL847) Bertil Jonsson->Jan Z 2003-2013

Handikapp:            

Anmärkning: