Aktiviteter


I Sippans Bue pågår det ständigt aktiviteter. 


En ny trappa upp till loftet innebär att det är lättare och säkrare att ta sig upp-


Toaletter kan krångla och måste lagas.


Det behöver städas efter fester och verksamhet på arbetsbänkarna.


Utan de ideella insatser som görs av medlemmarna skulle inte Sippans Bu vara vad den är idag.

Lars Johansson visar den nya trappan.

Lars Johansson skär till en liten träplugg som på något sätt skall lösa problemet med toaletten..

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening