Aktiviteter


I Sippans Bue pågår det ständigt aktiviteter. 


En ny trappa upp till loftet innebär att det är lättare och säkrare att ta sig upp-


Toaletter kan krångla och måste lagas.


Det behöver städas efter fester och verksamhet på arbetsbänkarna.


Utan de ideella insatser som görs av medlemmarna skulle inte Sippans Bu vara vad den är idag.

Lars Johansson visar den nya trappan.

Lars Johansson skär till en liten träplugg som på något sätt skall lösa problemet med toaletten..

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Odd Erichsen

Sune

Olsson

Familjen Virtanen

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Bohusläns

Islandsfiskares

Förening