Webbshop

Första erbjudandet i vår webbshop.

De nya vimplarna är slutsålda.

Om det finna tillräcklig efterfrågan kommer nya att tas fram.Mail: bac.appelqvist@gmail.com                      Mobil 0702 900 345

Formulär för beställning av våra varor

Fyll i formuläret och skicka in det genom att klicka på "Skicka".

* markerade fält är obligatoriska.


Genom att köpa våra produkter så bidrar du till vår verksamhet med att bevara våra båtar och förmål.

 
 
 
 
 
 
 

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening