Länkar

Länkar relaterade till våra allmogebåtar

Föreningen allmogebåtar. 2022. https://allmogebatar.se/wp/ (Hämtad 2022-02-03)


Föreningen Allmogebåtar arbetar för att bevara våra gamla nordiska båttyper, samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem. Under "Video" i menyn finns en del länkar. Bilden är hämtad från källan.

Föreningen allmogebåtar. 2022. https://allmogebatar.se/wp/battyper/ (Hämtad 2022-02-03)

Föreningen Allmogebåtar arbetar med en presentation av olika båttyper. Spririgg och gaffelrigg förklaras och nybyggen presenteras. Bilden är hämtad från källan.


Laurinkostersällskapet, 2022, http://www.laurinkoster.dinstudio.se/ (Hämtad 2022-05-04)

Föreningen samlar intresserade av Laurinkostrar.