SIF

SIF

Ägare/fadder:   Michael Stenman                                                    Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Jôlle

Klass: Jôlle A

Inköpsår: 2012

Pris:

 

Rigg

Rigg: Stag

Storsegel:     9,4 m2     

Klyvare:     2,5 m2

Topp:      m2

Total segelarea:   11,9  m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   480 cm

Böa:   190 cm

Djup:   ≈70 cm

s-m (eller s-m) :   122 cm

mast:   520 cm

stage:    cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår:

Byggare:  

Byggplats:

Byggmaterial: Helplastad

Byggsätt: 8 bord kopparnit.

 

Diverse

Förste ägare: 1:a ägare Samuelsson, Smögen 2:a ägare Artur Andersson Bokk, Smögen 3:e ägare Bertil Iseland, Smögen 4:e ägare Tös/Iseland

Övrigt:        

Handikapp:            

Anmärkning: