Länkar

LÄNKAR

Länkar relaterade till Asta

Wikipedia. 2020. Asta av Smögen.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Asta_av_Sm%C3%B6gen (Hämtad 2022-02-03)


Kort presentation av Asta med några bilder på fartyget exteriört och interiört. Bilden hämtad från källan. (Borde uppdateras.)

Sjöhistoriska.  2021. Lista på k-märkta fartyg.


https://www.sjohistoriska.se/fartyg-kulturmiljoer/k-markning-av-fartyg/lista-pa-k-markta-fartyg.

(Hämtad 2022-02-03)


Lista på alla k-märkta fartyg i Sverige. Bild hämtad från källan.

Swengesk.com. 2020. 


https://swengelsk.se/boats/OldTrawlers/ASTA/LL667_ASTA.html (Hämtad 2022-02-03)


Fina bilder på Asta. Bilden hämtad från källan

Smögenkusten.se. 2019. Fiskebåten Asta 100 år 4 juni - Smögen.


http://www.smogenkusten.se/upplevelser/kultur/fiskeb%C3%A5ten-asta-32062685 (Hämtad 2022-02-03) 


Programmet för firandet av Asta 100 år. Bilden är hämtad från källan.

NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst


https://www.navivast.se/besoksmal/asta-ll-667/ (Hämtad 2022-07-26)


Kort presentation av LL667 Asta som besöksmål bland museer inom ramen för NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst


Bilden hämtad från från källan

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening