Länkar

Länkar relaterade till Asta

Sjöhistoriska.  2021. Lista på k-märkta fartyg.

https://www.sjohistoriska.se/fartyg-kulturmiljoer/k-markning-av-fartyg/lista-pa-k-markta-fartyg.

(Hämtad 2022-02-03)


Lista på alla k-märkta fartyg i Sverige. Bild hämtad från källan.

Wikipedia. 2020. Asta av Smögen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Asta_av_Sm%C3%B6gen (Hämtad 2022-02-03


Kort presentation av Asta med några bilder på fartyget exteriört och interiört. Bilden hämtad från källan. (Borde uppdateras.)

Swengesk.com. 2020.  https://swengelsk.se/boats/OldTrawlers/ASTA/LL667_ASTA.html (Hämtad 2022-02-03)


Fina bilder på Asta. Bilden hämtad från från källan

Smögenkusten.se. 2019. Fiskebåten Asta 100 år 4 juni - Smögen. http://www.smogenkusten.se/upplevelser/kultur/fiskeb%C3%A5ten-asta-32062685 (Hämtad 2022-02-03) 


Programmet för firandet av Asta 100 år. Bilden är hämtad från källan.