Hoppedor

Hoppedor

Ägare/fadder:   Rosemarie Hansson                                                Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Jôlle

Klass: Jôlle A

Inköpsår:

Pris:

 

Rigg

Rigg: Stag

Storsegel:     9,1 m2     

Klyvare:     3,9 m2

Topp:      m2

Total segelarea:   13  m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   466 cm

Böa:   197 cm

Djup:   65 cm

s-m (eller s-m) :   120/170 cm

mast:   523 cm

stage:   472 cm

pege:  ≈50  cm

 

Bygginformation

Byggår: ≈1930

Byggare: Johan Andreasson

Byggplats: Rånäs

Byggmaterial: Fur och ek. Plastad botten.

Byggsätt: 8 bord pinnad

 

Diverse

Förste ägare: Från Björnholmen 1980 SES ???

Övrigt:        

Handikapp:            

Anmärkning: