Inmatning av båtkort för allmogebåtarna.


Det går att mata in uppgifter i båtregistret via ett formulär som sedan läggs in i båtregistret eller  så går det att skicka uppgifter till Webbansvarig.


Direktinmatning sker här. Inmatning kan göras av delar genom att trycka på "Skicka"-knappen. För att fortsätta, registrera båtnamnet och fortsätt där du slutade. OBS! Formuläret är tomt när du börjar om. Men information du skickat ligger i Webbansvarigs e-postlåda.


Glöm inte att trycka på "Skicka"-knappen. Om du gör det går all inmatning förlorad.


Tack för att du hjälper oss att få våra båtar ordentligt dokumenterade.

Se hur ett båtkort under arbete ser ut här.

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Familjen Virtanen

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Odd Erichsen

Sune

Olsson

Bohusläns

Islandsfiskares

Förening