Hem


Småbåtarna.


Se lista till vänster

Aktuellt

Svecia Bue

Sedan en tid pågår i föreningen ett projekt i syfte att återuppföra en sjöbod där Svecia Bue stod fram till 2013.

 

Bakgrunden är enligt följande:

 

I den gamla Svecia Bue förvarades diverse äldre föremål med marin anknytning. Ganska mycket hade anknytning till Asta.

Dessutom fanns här plats för allmogebåtarnas riggar, roder, åror och tågvirke.

Allt skingrades då boden revs.

Utrustning tillhörande Asta flyttades till Smögen. Andra föremål fick tillfälliga förvaringsplatser i andra sjöbodar.

Riggar, master, åror med tillhörande tågvirke förvaras utomhus under ett skärmtak mellan två sjöbodar. Lösningen är inte långsiktigt optimal.

 

Varje år genomgår någon av allmogebåtarna en omfattande renovering.

Detta har hittills lokalmässigt lösts genom att föreningen fått disponera fiskarnas sjöbod på Tångehamnen. Ett generöst upplägg med tanke på att en båt tar hela boden i anspråk. Kvarvarande area har nyttjats av Tångens Byalag som förråd.

Fiskarna behöver nu boden för egna ändamål varför vi behöver en egen lösning.

 

Detta sammanstaget startade under året en diskussion om att återuppföra Svecia Bue - nu med ett vidgat koncept.

Vi vill ha en bod som löser förvaringsproblemet både för ToS men också för Byalaget.

Huvudsyftet är dock att etablera en träverkstad som kan rymma underhållet för allmogebåtarna och snickeribehov för Asta - en verkstad med rimligt bra maskinpark.

Allmogebåtarna lyfts vid kajkanten och förs hängande in i boden via en lyftbalk.

 

Under diskussionerna framkom dessutom att verkstaden skulle kunna nyttjas av medlemmar enskilt eller i grupp för slöjd och snickeri. 
Vi har förstått att behovet finns och är relativt stort och skulle kunna knytas samman med enkel kaffeträff i Sippans Bu. Den finns redan men skulle få en större omfattning.

 

Just nu söker vi sedan en månad få ett arrendekontrakt för nödvändig area för att därefter söka bygglov. Skisser finns.

 

Föreningen har ingen ekonomisk möjlighet att uppföra boden för egna pengar utan upplägget är att söka olika typer av bidrag.

Själva bygget avser vi utföra själva. Kompetensen och viljan finns.

 

Med lite medflyt skulle vi kunna starta kommande vår/sommar."

 

Bästa hälsningar

Börje Appelqvist


Tôllar ô Seiel 50 år 2022

Mer information kommer


Inte betalt medlemsavgift för 2021?

Om du ännu inte betalat medlemsavgiften för i år ber vi dig göra det nu.

(Enskild medlem  250 kr,  pensionär  150 kr och familj  350 kr.  Bg  345-3529)  

 

Bidrag till Asta

BIDRAG TILL ASTA FRÅN THORDENSTIFTELSEN, BOHUSLÄNS ISLANDSFISKARES FÖRENING, SOTENÄS KOMMUN, RINGENS VARV OCH RIKSANTIKVARIEÄMBETET.


För att reparera bordläggning på styrbords låring har vi fått bidrag så att vi nu kan gå till varv och reparera detta. Detta är vi mycket tacksamma för. 


Prisutdelning för sommarens kappseglingar kommer att ske vid ett senare tillfälle.


Hyr Sippans bu!

Nu har vi installerat vintervatten i Sippans sjöbu. Det  innebär att alla faciliteter som vatten, varmvatten, toilet etc. fungerar hela året.

Det betyder också att bue  kan hyras när som helst under året. Alla kan hyra, men medlemmar får en rabatt på 200 kr. Har ni någon vän

eller anhörig som vill hyra i samband med någon högtid eller fest så är de också välkomna. Att hyra är ett sätt att stödja föreningens

verksamhet.

För bokning, kontakta Mikael Olsson, tel 0723-626656 eller mikaelolsson9@gmail.com

 

Hälsningar

Styrelsen

Sippans Bu


Se lista till vänster

Följ oss på Facebook