Hem

Tôllar ô Seiel 50 år 1972-2022

Tôllar ô Seiel på Tången

Vi är en idéell förening, vars syfte är att bevara och bruka allmogebåtar och andra traditionella fartyg från Bohuskusten med tillhörande redskap och utrustningar. Därigenom eftersträvar vi att hålla levande de kunskaper och färdigheter som därtill  hör.


Föreningen bildades i Gravarne 1972.

Föreningen fyller 50 år. 4 juni 13-17 kommer det att vara fullt med aktiviteter vid och kring Sippans Bu. Program.


Nytt om Svecia Bue.


Programmet för sommarens seglingar finns här.

    

Du kan läsa om hur underlag till båtkort kan hanteras här.