LL667 Modellbyggen

LL667 ASTA fd GG667


Om LL667 Asta och modellbyggen.


Den första klara presentation finns nu publicerad. Det är Togny Allvin som lämnat beskrivningen av sin modell.


Jag är så imponerad  av att han lagt ner c:a tusen timmar på bygget

och av resultatet.


Nu ser jag fram emot att hitta fler modeller och få fler presentationer färdiga. Kanske kan det bli en träff för modellbyggarna när LL667 ASTA förhoppningsvis har klarat de sista stegen på vägen mot godkännande för passagerare.


Idén till denna sammanställning kom vid ett besök på modellutställningen i samband med Träbåtsfestivalen i Skärhamn 2022. Plötslig stod där två modeller där av ASTA, en GG667 och en som LL667. Totalt var det ett 20-tal utställda båtar.


Föreningar med medlemmar som byggt modeller av LL667 Asta


Västkustens träbåtsförening

www.trabat.se

En del föreningsmedlemmar i föreningen Västkustens träbåtsförening sysslar med modellbygge. Föreningen ger dessutom kurser i modellbygge.

Torgny Allvin och Per-Åke Karlsson har gett bidrag. Det var de två som inspirerade till att börja arbeta med denna sida.


Modellvarvet

Facebook.com

Modellvarvet är en grupp modellbyggare som sysslar med  renovering och nybyggnad av skeppsmodeller på beställning. Modellvarvet finns i Borås. Kontaktperson är Håkan Tollesson.

Håkan har gett två  bidrag varav Sigurd Eickhoff och Anders Högström är med. 

Modellbyggare

Klicka på respektive modellbyggare för att se hens presentation

Torgny Allvin

Sigurd Eickhoff

Lars Härngren

Anders Högström

Per-Åke Karlsson


LL667 ASTA byggd av Torgny Allvin, Kungälv


År 2010 deltog jag i en utbildning i modellbåtsbygge arrangerad av Västkustens Träbåtsförening. Det var en kurs och en verksamhet som visade sig passa mig väldigt väl.


Efter att jag hade byggt ett antal enklare båtar av allmogetyp bestämde jag mig för att pröva på att bygga en modell av en större bruksbåt.


Att den skulle ha ett skrov av trä var självklart och tankarna gick snart mot något typ av äldre fiskebåt.


Jag har ingen egen erfarenhet av sjöliv eller träbåtar men 1957 besökte jag, tillsammans med mina föräldrar, Lysekil. Där såg jag dessa fantastiska fiskebåtar och den bilden har följt med mig hela livet.


Att det blev just Asta berodde på att hon är uppmätt och dokumenterad och att det finns möjligheter att besöka och se henne i verkligheten och inte minst att hon är ett vackert och viktigt kulturarv.

Byggare:

Torgny Allvin, Kungälv

Byggår:

2016-2019

Ägare:

Torgny Allvin

Nedlagd tid:

c:a 1000 timmar

År/tid för modellens förebild

c:a 2015

Använda underlag

Ritning från ”Fiskebåtarna och Varven”. Egna och andras fotografier

Längd

640 mm

Bredd

270 mm

Höjd

570 mm

Material

Skrov och överbyggnader ek och däcket oregon pine

LL667 ASTA byggda av Lars Härngren. Ägare Ringens varv, Marstrand 


Pernilla Lind, Ringens varv, har skickat in sex fina bilder på deras modell av LL667 Asta. 


Lars Härngren byggde modellen till Ringens varvs 125 års jubileum.


Ringens varv äger modellen. Det var här som Asta byggdes 1916, då för att få beteckningen GG667. Modellen har därmed en unik placering av modeller på LL667 Asta. Den första bilden visar placeringen för båten.


Övriga bilder är placerade i ett bildspel. NJUT! I bildspelet visas vissa bilder inte i sin helhet. Tryck på bilden så visas hela bilden. 


Ringens varv är numera ett reparationsvarv för fritidsbåtar, Volvo Penta Marincenter och auktoriserade för Yamaha. Ringens varv är också en av sponsorerna för renoveringen av LL667 Asta


Du kan läsa mer om Ringens varv här >


Byggare:

Lars Härngren

Byggår:

2012

Ägare:

Ringens varv

Nedlagd tid:


År/tid för modellens förebild


Använda underlag


Längd


Bredd


Höjd


Material
GG667 ASTA byggd av Per-Åke Karlsson Öckerö


Jag heter Per-Åke Karlsson och bor på Öckerö.


Anledningen till att jag byggde modellen var att  min morfar James Torgersson och hans broder Ernst Torgersson

på Hönö Heden var andre ägare av Asta under en del av 1920 – 30 talet. Han sålde henne senare till Smögen. 


Jag började bygga modellen av Asta i sin tidiga version 2014. Jag byggde till och från under några vintrar den blev klar 2016. byggtiden var ca. 1000-1100 timmar.


Anmärkningsvärt är att hytten var fällbar som syns på ett av fotografierna.


Byggare:

Per-Åke Karlsson

Byggår:

2014-2016

Ägare:

Per-Åke Karlsson

Nedlagd tid:

1000-1100

År/tid för modellens förebild

Före försäljningen till Smögen

Använda underlag

Modellen är byggd efter ett antal fotografier från 1920 talet, och en uppmätning

år 2000 av Curt S. Ohlsson.

Längd

620 cm

Bredd

260 cm

Höjd

595 cm

Material

Materialet är ek i bordläggning och spant, däcket är av oregon pine.

LL667 ASTA byggd av Sigurd Eickhoff Borås


Sigurd Eickhoff var född i Norrköping 1925,. Han var verksam i Borås och hade sommarhus i Mellbystrand,

Sigurd avled 2016.


Från 2000 var han medlem i "Modellvarvet" fram till kort före sin död.


Bilden publicerad med tillstånd av Håkan Tollesson, Modellvarvet.


Att göra: Bättre bilder, mer information om bygget.

Byggare:

Sigurd Eickhoff

Byggår:


Ägare:

?

Nedlagd tid:


År/tid för modellens förebild


Använda underlag


Längd


Bredd


Höjd


Material
LL667 ASTA byggd av Anders Högström, Hunnebostrand

Anders är medlem i Modellvarvet. Modellen blev färdig i mitten av juli 2022.


Byggare:

Anders Högström

Byggår:

2022

Ägare:

Anders Högström

Nedlagd tid:


År/tid för modellens förebild


Använda underlag


Längd


Bredd


Höjd


Material
LL667 ASTA byggd av Mall 

Fritext om tex:

  • byggaren
  • varför modellen byggdes
  • om byggnation
  • ägarbyten
  • mmByggare:

Byggår:


Ägare:

Nedlagd tid:


År/tid för modellens förebild


Använda underlag


Längd


Bredd


Höjd


Material
Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening