Linnea

Linnea

Ägare/fadder:   Gunilla                                          Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Jôlle

Klass: Jôlle A

Inköpsår: 2013

Pris: 12000

 

Rigg

Rigg:

Storsegel:     3 m2     

Klyvare:     8 m2

Topp:      m2

Total segelarea:   11  m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   494 cm

Böa:   186 cm

Djup:   60 cm

s-m (eller s-m) :   160 cm

mast:   535/5/5 cm

stage:   0 cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår: 1984

Byggare: Sven i Hoyu-Säm Johansson

Byggplats: Gerlesborg

Byggmaterial: Fur och   övre bord ek

Byggsätt: Kopparnit, enepinnade spant

 

Diverse

Förste ägare:

Övrigt:         ???Isvang 296 plastställ

Handikapp:            

Anmärkning: