Anni

Anni

Ägare/fadder:   Thomas Hjertberg                                                   Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Jôlle

Klass: Jôlle A

Inköpsår: 2016

Pris: 19000

 

Rigg

Rigg: Stag upp pik

Storsegel:     7,6 m2     

Klyvare:     2 m2

Topp:      m2

Total segelarea:   9,6  m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   498 cm

Böa:   187 cm

Djup:    cm

s-m (eller s-m) :   130 cm

mast:    cm

stage:    cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår: 1977

Byggare: Johansson

Byggplats: Kungshamn

Byggmaterial:

Byggsätt: Klink kopparnit

 

Diverse

Förste ägare: Byggd efter gammal Jôlle från Fiskebäckskil

Övrigt:         Plastsegel

Handikapp:            

Anmärkning: