ULA

Snäcka

Byggd: 1958 Dammen Orust 

Bryggplats: Tångekilen intill Sippans Bu

(58,35268° 11.26754°)

Fadder: tf Bengt Jakobsson

Vårrustning


Under våren tog jag på mig att sköta Ula, en grönmålad snäcka.


Våren blev inte som tänkt. Men båten bottenmålades med bottenfärg för salt vatten. Visste inte om att det fanns bottenfärger för minst fyra olika typer vatten från insjöar till västkustens salta vatten. När jag sist skötte om en träbåt så fanns det en färg vad jag minns. Möjligen att det var en för insjöar. 


Jag upptäckte under målningen att båten fogats ihop med kopparnitar. Det var den gamla båten också.


Planen var att slipa och lacka reling och tofter. Men eftersom inte heller början på sommaren blev som tänkt så skjuter jag det till nästa år.


Däremot så är durkarna på gång att bli målade. Efter att ha skrapat av rätt mycket lös färg så upptäckte jag att durkarna var av mahogny. Tanken var att göra dem trärena. Men det skulle medföra att rätt mycket material skulle behöva slipas bort. Så det blir durkfärg på översidan och linolja på undersidan.

Sjösättning


Sjösättningen var lika imponerande som upptagningen i höstas. På 30 minuter var 10 båtar i med Cåre Tånge som organisatör och Leif Blomquist som skicklig förare av sin hjullastare. 


Väl i sjön så läkte båten ordentligt. Med en del eget ösande och snälla föreningsmedlemmar så sjönk den inte.


Något nytt jag lärt mig är myrning. Dvs man fyller en behållare av plast fäst på en pinne med sågspån. Man för in den under båten och vrider den under båten så att sågsppånet flyter upp längs båtens yttersida. På detta sätt tätas båten.


Nu läkte båten så mycket att sågspånen rann in i det tjockaste sprickorna.


Anders Svensson och jag hamnade som värdar för ett studiebesök från en loge i Uddevalla. Det var många gamla kustbor. En kvinna berättade att man förr använde material från myrstackar istället för sågspån. Därav namnet myrning.

Ula sjösätts 2022-05-14.

Tôllar


Tôllarna eller årtullarna är inte de klassiska två enepinnarna.


Någon har gjort ett vacker sjömansarbete på de galvaniserade årtullarna.


De finns därmed inga  "tôlleklampar", mao det finns inga förstärkningar för årtullarna. Det har troligen aldrig funnits.


Som snäcka finns det ingen klyka för att kunna vricka.

Mastresning


Masten är stagad. Mastfoten är formad till en rektangel som stoppas ner i motsvarande hål i botten.


Mastresningen är enkel eftersom det i toften finns ett urtag där masten förs in och sedan binds fast. Bilden till höger visar utskärningen i toften för masten.


På bilden nedanför längst till höger syns hur masten knyts fast i toften med rep.


Enepinnarna används för att fästa repet som masten spänns fast med.


Nedan till vänster fästet i fören för förstaget.


Nedan till höger om denna bild visas hur vantet fästs med rep i vantfästet. Några vantskruv används inte. Man drar så hårt man kan i repet när det knyts fast.

Durkarna


Durkarna är i mahogny och hopnitade med koppar nitar.


Avskrapad durk. Färg har trängt ner i porerna och missfärgning av träet.


Motiveringen att inte göra trärent är dels att det skulle kräva mycket nedslipning, dels att träet kan missfärgas vid solbelysning.


Nu kommer det att målas med durkfärg på översidan och med linolja på undersidan.

Lövang (Skotskena)


I aktern sitter en vacker lövang i en någon kopparlegering med stål..


Skot


Snabbskot i plast.

Båten

Båttyp:

Snäcka

Byggår:

1928? Troligen betydligt senare 50-tal

Byggplats:

Dammen, Tjörn

Byggmaterial:

6 bord. 5 i fur och övre i ek. (5 bord i fur, erring (reling) i ek (essbord 6))

Durkarna i mahogny nitade med koppar nit.

Tofterna i ek. Bytta på 60-talet.


Stäven är skarvad.vilket är vanligt i Norge. Stäven sammanfogas av flera delar, tex med nitar. Alternativet är att hitta ett lämpligt ämne eller böja till.


Skotbänk i ek med fäste för skotet. Två snabbskott i plast.

Ässing, räffseng.  Nu inga tôlleklampar och tramp förut, sittbänk akterut.Snabbskot + klyver, plastbeslag mast, plastblock. Utanpå lask m bult.)

Byggsätt:

Kopparnitade i spant. Övriga nitar också i koppar. Även durkarna nitatde med koppar.

Ägare

Ägare:

Tôllar ô Seiel

Fadder:

Tf Bengt Jakobsson

Telefon:

0722 477 989

E-post:

bengtjakobsson2020@gmail.com

Till föreningen:

Inköpt 2014 för 6000:-

Tidigare fadder:

Senaste Gunnar Jacobsson Ulebergshamn

Mått

Löa:

538 cm

Böa:

175 cm

Djup:

40 cm

Stäv-Mast:

185 cm

Mast:

450 cm

Stage (spristång):

395 cm

Segel

Storsegel:

7,3 m2

Klyvare:

3,2 m2

Total segelarea:

10,5 m2

Segelställ:

TBD

Ytbehandling

Botten utsidan:

Röd bottenfärg för salt hav.

Utsidan:

Grön färg 

Insidan:

Tjärad

Tofter:

Tjärade på förnissa

Reling:

Förnissad

Nitförband i skrovet för förstärkning.

Ula

Ägare/fadder:         Gunnar Jacobsson                    Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Snäcka

Klass:

Inköpsår: 2014

Pris: 6000

 

Rigg

Rigg:

Storsegel:     7,3 m2     

Klyvare:     3,2 m2

Topp:      m2

Total segelarea:   10,5  m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   538 cm

Böa:   175 cm

Djup:   40 cm

s-m (eller s-m) :   185 cm

mast:   450 cm

stage:   395 cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår: 1928?

Byggare:  

Byggplats: Dammen Orust

Byggmaterial: Fur och ek

Byggsätt: 5 bord i fur, erring i ek (essbord 6), tofter i ek, skarvad stäv, vant, lövang i brons och stål, skotbänk.

 

Diverse

Förste ägare:

Övrigt:         Ässing, räffseng. Töffter bytta på 60-talet. Nu inga tôlleklampar och tramp förut, sittbänk akterut. Snabbskot + klyver, plastbeslag mast, plastblock. Utanpå lask m bult.

Handikapp:            

Anmärkning:

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening