Ula

Ula

Ägare/fadder:         Gunnar Jacobsson                    Vore bra om ägare och fadder delas

Telefon:                                                                    Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick

Email:                                                                       Finns, men lägger inte ut. Kommer att kontrollera via utskick.

 

Handikapp. Har hittat ett äldre dokument om detta. Har inte lagt in det. Hoppas på hjälp med aktuell lista.

Finns tre rubriker: Handikapp 2-4 m/s, Hk 5-8 m/s. Hk 9-12 m/s

 

Båtinformation

Typ: Snäcka

Klass:

Inköpsår: 2014

Pris: 6000

 

Rigg

Rigg:

Storsegel:     7,3 m2     

Klyvare:     3,2 m2

Topp:      m2

Total segelarea:   10,5  m2

Tid?

Tid anv:                                        Inget ifyllt för någon båt. Vet inte vad det är.

 

Mått

Löa:   538 cm

Böa:   175 cm

Djup:   40 cm

s-m (eller s-m) :   185 cm

mast:   450 cm

stage:   395 cm

pege:    cm

 

Bygginformation

Byggår: 1928?

Byggare:  

Byggplats: Dammen Orust

Byggmaterial: Fur och ek

Byggsätt: 5 bord i fur, erring i ek (essbord 6), tofter i ek, skarvad stäv, vant, lövang i brons och stål, skotbänk.

 

Diverse

Förste ägare:

Övrigt:         Ässing, räffseng. Töffter bytta på 60-talet. Nu inga tôlleklampar och tramp förut, sittbänk akterut. Snabbskot + klyver, plastbeslag mast, plastblock. Utanpå lask m bult.

Handikapp:            

Anmärkning: