Kortfattat om vår verksamhet under 2022.


Mer detaljerade berättelser presenteras vid årsmötet.


Allmänt:


Föreningen firade under året att den grundades för 50 år sen.


Medlemstalet i föreningen har varit 476. 


Styrelsen har sammanträtt vid sju tillfällen under året. 


Årsmötet hölls 12 mars i Folkets Hus i Kungshamn.

För att fira de 50 åren hölls på kvällen ett skaldjurskalas i Sippans bu.


Av samma skäl anordnades i juni, i strålande väder, en jubileumsdag vid Sippans  med bl.a. segling, servering, visning av Asta och musik av McAbels.


Vid höstmötet, som hölls 19 november i Sippans bu, berättade  Sven Segerstedt om sin engelska kutter ”Eureka” och efter sedvanlig prisutdelning till deltagarna i årets kappseglingar hölls en välbesökt jubileumsmiddag.


Traditionell ”Hôlmgang” ägde rum annandag jul då Tony Nicklassons goda ärtsoppa  intogs. Tyvärr var deltagarantalet litet troligen p.g.a. bristande information.


Buer:


Uthyrningen av Sippans bu har ökat efter det att pandemin släppt sitt grepp.


Olika förbättringar av bodens standard har genomförts t.ex nybyggd trappa och omklädsel av stolarna på övervåningen.


Storstädning och utrensning av ”skräp” och  överskottsmaterial har genomförts.


Arbetet med ett projekt att återuppbygga Sveciabué har pågått under året.


Småbåtarna:


Inför årets seglingssäsong hölls i mars en träff där intresserade diskuterade hur tävlingar, skötsel av båtarna m.m. skall organiseras. Som följd av detta prövades

delvis nya former.


Sammanlagt deltog 16 båtar i de olika aktiviteterna som bestod av tre VM-seglingar, Rösholmen runt och fem s.k. termosseglingar då vi utan tävlingsinslag seglat till något utvalt mål där vi fikat och umgåtts.


Som säsongsavslutning hölls i oktober ett jôllemöte med utvärdering av säsongen och förslag inför det kommande året. Mötet avslutades med ett skaldjurskalas.


LL 667 Asta:


Det genomgripande renoveringsarbetet på Hälleviksstrands varv har fortsatt 

med att den reparation av styrbords låring som påbörjades hösten 2021 och som omfattade utbyte  av bord, spant, skarndäck, stöttor, brädgång och del av akterstammen fullföljdes.


Asta kördes hem först 11 april. Vissa arbeten har vi kunnat utföra själva, såsom bottenmålning, fortsatt renovering  av skansen, tätning  av  däcket och  övrigt  löpande  underhåll.  En  av  motorns topplockspackningar har bytts ut och maskinen har startats vid flera tillfällen.


Tack:


Styrelsen tackar alla medlemmar och andra som ställt upp med olika arbeten

eller på andra sätt i vår verksamhet under året.


Vi har tacksamt mottagit bidrag från

  • Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur
  • Bohusläns Islandsfiskares förening
  • Burre Hellmans stiftelse
  • Riksantikvarieämbetet
  • Ringens varv AB
  • Sotenäs kommun
  • Statens Maritima muséer
  • Thordénstiftelsen
  • ett stort antal lokala sponsorer.                             


Styrelsen

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening