Hem

Tôllar ô Seiel på Tången

 

Vi är en idéell förening, vars syfte är att bevara och bruka

allmogebåtar och andra traditionella fartyg från Bohuskusten

med tillhörande redskap och utrustningar. Därigenom eftersträvar

vi att hålla levande de kunskaper och färdigheter som därtill

hör. Föreningen bildades i Gravarne 1972.

AKTUELLT

 

 

HYR SIPPANS BU.

 

Nu har vi installerat vintervatten i Sippans sjöbu. Det innebär att alla faciliteter som vatten, varmvatten, toilet etc. fungerar hela året.

Det betyder också att bue kan hyras när som helst under året. Alla kan hyra, men medlemmar får en rabatt på 200 kr. Har ni någon vän

eller anhörig som vill hyra i samband med någon högtid eller fest så är de också välkomna. Att hyra är ett sätt att stödja föreningens

verksamhet.

För bokning, kontakta Mikael Olsson, tel 0723-626656 eller mikaelolsson9@gmail.com

Hälsningar

Styrelsen

Sippans Bu

 

Se lista till vänster

Följ oss på Facebook

LL667 Asta

 

Se lista till vänster

 

Asta sponsras av:

Riksantikvarieämbetet

Sveriges Maritima Museer

Sotenäs Kommun

Ringens varv AB

Konung Gustav VI´s fond för kultur

Fiskareföreningen Norden upa

Norden Skeppshandel

olsson&co i Göteborg AB

Soten Rederi AB

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Hälleviksstrands varv AB

Nicklassons verkstad AB

Powerboat Marine

Bohusläns Islandsfiskares Förening

Göstas fisk

EU´s fiskerifond

ICA Ankaret

Thordénstiftelsen

Familjen Virtanen

Tandläkare Peter Tynelius

Västkustens Flottservice

Smögens Skaldjur & Fiskeri

Kungshamnsfiskarna

 

Småbåtarna.

 

Se lista till vänster