Båtgalleri

Tôllar ô Seiel på Tången


Vi är en idéell förening, vars syfte är att bevara och bruka

allmogebåtar och andra traditionella fartyg från Bohuskusten

med tillhörande redskap och utrustningar. Därigenom eftersträvar

vi att hålla levande de kunskaper och färdigheter som därtill

hör. Föreningen bildades i Gravarne 1972.

Här presenterar vi våra  samt medelmmarnas båtar och historien runt dem. Cåre Tånge som var med och startade förenningen 1972 är den som gett den mesta informationer om båtarna och deras historia.