Småbåtarna

Tôllar ô Seiel på Tången


Vi är en idéell förening, vars syfte är att bevara och bruka

allmogebåtar och andra traditionella fartyg från Bohuskusten

med tillhörande redskap och utrustningar. Därigenom eftersträvar

vi att hålla levande de kunskaper och färdigheter som därtill

hör. Föreningen bildades i Gravarne 1972.

Småbåtarna   Under menyn Seglingar  kan du se våra seglingar 2015 samt i båtgalleriet presenterar vi vår båtar och dess historiaFöreningen äger och vårdar ett antal allmogebåtar, som medlemmarna har rätt att  förfoga över. Varje år,  sedan 1976,  arrangeras klubbmästerskap och VM  (Västkustmästerskap) för allmogebåtar. 

Ekan var förr den vanligaste allroundbåten.  En sådan ägdes av nästan alla hushåll vid kusten och inne i fjordarna. Snäckan användes mest vid hemmafiske, och roddes eller seglades.  Jôllen är en kraftigare båt med akterspegel, en god och säker seglare.  Därför var den en omtyckt bruksbåt och  användes vid hemmafiske med  bl.a. garn, kolje-backor, ryssjor och hummertinor.

Jullen

En i Bohuslän vanligt förekommande båttyp är bohusjullen eller långedragsjullen. Vanligt är att den är byggd i furu på ekspant. Jullen användes för till fiske och transport, samt i modernare skepnad till nöjessegling. [1]


De mindre jullarna från cirka fyra meters längd är avsedda för rodd och segling. Mindre jullar byggs utan däck; de större är däckade och har ibland ruff. När man började motorisera båtarna under slutet av 1800-talet fick bohusjullen en bärigare akter och fylligare skrov. Den typiska bohusjullen är 21 fot lång (6,20 m) men såväl längre som kortare båtar förekommer.

Snäcka

Snipa är en typ av allmogebåt, en rodd- och segelbåt. Kännetecknande för båtmodellen är en spetsig för och en spetsgattad, något rundad akter. Längden kan vara från cirka fyra meter till upp mot åtta meter. Båtarna kan vara öppna eller delvis försedda med däck.


Den skandinaviska snipan har sitt ursprung i vikingarnas klinkbyggda båtar och långskepp. Snipan har haft ett stort utbredningsområde från Östersjöns kuster till Nordsjön inklusive Färöarna och Island. Snipan användes traditionellt till fiske, transporter av olika slag med mera. Det finns många lokala varianter av snipa, som exempelvis bohussnipa (i nordligaste Bohuslän liksom i Norge kallas båttypen snäcka), gotlandssnipa, hjälmarsnipa, kåg norrlandssnipa, skånesnipa, vättersnipa och ölandssnipa. Jaktkanoten från Blekinge är också en typ av snipa.


Den nordiska snipan har tekniskt flera likheter med övrigt äldre båtbyggeri i klink, kan nämnas några julle, eka med flera båttyper. Numera kan snipor vara försedda med motor, samt även vara byggda i andra material än trä. Dessa kan vara däckade och försedda med ruff, samt även vara mer rundgattade än de äldre spetsgattade sniporna.