Sippans bue presentation


Sippans Bu

Sippans Bu, vid Tångekilen, är föreningens klubblokal. Bue är en kopia av ett magasin, byggt 1878, från sillperioden 1877-1904. Framför bue, vid bugangen, ligger några av våra  allmogebåtar till medlemmarnas förfogande. De sätter också  prägel på ett

kulturellt värdefullt område.


Sippans Bu är en mötesplats för strannes fôlk men även lämplig för privata träffar.