Sippans Bu

Tôllar ô Seiel på Tången


Vi är en idéell förening, vars syfte är att bevara och bruka

allmogebåtar och andra traditionella fartyg från Bohuskusten

med tillhörande redskap och utrustningar. Därigenom eftersträvar

vi att hålla levande de kunskaper och färdigheter som därtill

hör. Föreningen bildades i Gravarne 1972.


Sippans Bu

Sippans Bu, vid Tångekilen, är föreningens klubblokal. Bue är en kopia av ett magasin, byggt 1878, från sillperioden 1877-1904. Framför bue, vid bugangen, ligger några av våra  allmogebåtar till medlemmarnas förfogande. De sätter också  prägel på ett

kulturellt värdefullt område.

Sippans Bu är en mötesplats för strannes fôlk men även lämplig för privata träffar.

Hyr gärna Sippans Bu.

Här ryms upp till 45 personer  i en mysig miljö på andra våningen. Där finns projektor med duk. I entréplanet finns en bar, enklare kök med spis och kylskåp och en toalett. Vatten är indraget.

Kostnad: 2.000 kronor för ett dygn  under högsäsong, 1.800 kr för medlemmar.

1.500 kr under lågsäsong.

Nedre åldersgräns 25 år.

Båtturer och övernattning i närliggande villor kan ordnas.


Kontaktperson: Mikael Olsson

Tel. 0723-626656

e-post: mikaelolsson9@gmail.com