Kontakta oss

Tôllar ô Seiel på Tången


Vi är en idéell förening, vars syfte är att bevara och bruka

allmogebåtar och andra traditionella fartyg från Bohuskusten

med tillhörande redskap och utrustningar. Därigenom eftersträvar

vi att hålla levande de kunskaper och färdigheter som därtill

hör. Föreningen bildades i Gravarne 1972.

Här har vi vår lokal i en sjöböd vid namn Sippans Bu i Tångekilen.

Från Liden 3 följer du bryggan så kommer du till oss. Du ser vimpeln vid bue.

  Information:

  För att bli medlem eller lämna ett bidrag till föreningens verksamheter, betala in beloppet och ange 
  namn, adress och gärna din e-postadress.
  Medlemsavgifter: Enskild 250 kr, familj 350 kr, pensionär 150 kr.

Adress:    Tôllar ôSeiel

                  Liden 10

        456 32 KUNGSHAMN

        Org.-nummer: 854600-462

Bankgiro: 345-3529

IBAN:       1150000000051401000312

Bic:          ESSESESS

Swish:     1233705464