1890

42 ?

1890

EL48 - 1890-talet - export av färsk fisk

            42 TB102 - 1890 - sillfiske i Glommen

1909

EL1 - makrillgarn tas ombord

1910

A35 - klinkbyggd, odäckad vadbåt och däckad följare byggd 1907

1918

EL49 - vårvinter

1918 - toppåret - högsta vinsten någonsin. Snurrevad - snörpvad gällde då

1920

A180 - 1920-talet - visar ett Asta-liknande fartyg - så som hon såg ut från början

1924

EL2 - full last - ett vadkast - storsill

1924

Umfa 54451 0259 - sillossning          

1930

EL16 - makrilllfiske - 30-talet

1931

3 foton - Fiskrensning - 30-talet

1941

A85 – vadbock Lennudden - krigsåren

1942

E3 - båtarna ligger långt ut - kommer ut - Vintern

1942

En av båtarna - längst bort gick under blev nedskruvad av isen

1943

IMG 0079 - krigsåren - det ser man på målning på friborden samt nationalitetsflaggorna - makrillbåtar - de går ut på måndag em.

1945

093 – hamnen.

1945

IMG 0005 - Lennudden - garnräckor för makrillgarn (bomull) - varje lördag sattes garnen ut - togs ombord igen på måndag morgon - bild efter kriget -makrillfiske vår och försommar - 10 grader i vattnet.

1946

Fiskebåtar 0014 - antagligen mellan 1945-50 - gaffelriggad - ingen mesan. Asta fick inte mesan förrän omkring 1980 - makrillfiske - 6 personer ombord - borta över natten - tog 2-3 timmar att komma ut till fiskevattnet - antagligen någon gång på våren - ser man på att båten behöver målning - gjordes på semestern.

Oklart vilken bildtext som gäller


1950-tal.

Smögens hamn 


1955

DS311 - 50-talet - sommarbild - liknande ovanstående 

1956

E50 - sommaren 1956 - 60 båtar på Smögen - söndagsbild - trål på tork - Vid trålfiske - 4 pers. - ut på morgonen -      hem på kvällen.

1960 

1963

A164 - reparation av nät - 1963 på sommaren

1968

LL367 Expo - exempel på modernare fartyg.

1992 - 1995

1999

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Odd Erichsen

Sune

Olsson

Familjen Virtanen

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Bohusläns

Islandsfiskares

Förening