Hemsidan


Uppdatering av hemsidan


Vi har påbörjat ett arbete med att uppdatera hemsidan.


Ambitionen är att hemsidan skall bli ett komplement till Facebookgruppen, mailutskick och annan information.


Arbete med att dokumentera allmogebåtarna har påbörjats. Förhoppning är att det skall finnas ett genomgånget grundmaterial till sommaren, som sedan kompletteras löpande.


Vill du hjälpa till med arbetet så är du varmt välkommen. Bilder på båtarna, från olika arrangemang mm är välkomna.


Kontakta Bengt Jakobsson via mail.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.