Kontakta oss

Tôllar ô Seiel på Tången


Vi är en idéell förening, vars syfte är att bevara och bruka

allmogebåtar och andra traditionella fartyg från Bohuskusten

med tillhörande redskap och utrustningar. Därigenom eftersträvar

vi att hålla levande de kunskaper och färdigheter som därtill

hör. Föreningen bildades i Gravarne 1972.

Här har vi vår lokal i en sjöböd vid namn Sippans Bu i Tångekilen.

Från Liden 3 följer du bryggan så kommer du till oss. Du ser vimpeln vid bue.

Adress:    Tôllar ôSeiel

                  Liden 10

        456 32 KUNGSHAMN

        Org.-nummer: 854600-462

Bankgiro: 345-3529

IBAN:       1150000000051401000312

Bic:          ESSESESS

Information

För att bli medlem, betala in beloppet och ange namn, adress och gärna din e-postadress..

Medlemsavgifter: Enskild 200 kr, familj 300 kr, pensionär 100 kr.Ständigt medlemskap 2500 kr.